Trường Đại học Bình Dương trao bằng tốt nghiệp cho hơn 150 học viên, sinh viên

3043

Sáng ngày 19/12/2020, Trường Đại học Bình Dương tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 153 tân thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư các hệ chính quy, vừa học học vừa làm, đào tạo từ xa của các ngành Luật, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ, Quản lý kinh tế, Ngữ văn, Điện tử, Công nghệ thông tin. Đây là sự kiện đánh dấu một quá trình học tập, rèn luyện và khẳng định sự trưởng thành của các tân thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư để tiếp tục hành trình lập thân, lập nghiệp trong tương lai.

 

Ban Biên tập