Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học một số môn Toán cao cấp

47

 Hình ảnh Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học”Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học một số môn Toán cao cấp”– Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn ngày 25/04/2012

PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn – Trưởng Khoa Tin học báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học một số môn Toán cao cấp”


Hình các em sinh viên tập trung lắng nghe PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn – Trưởng Khoa Tin học báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học một số môn Toán cao cấp” ngày 25/04/2012

Lãnh đạo trường Đại học Bình Dương tham dự  Buối báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học một số môn Toán cao cấp”  của  PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn – Trưởng Khoa Tin học.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018