Trường Đại học Bình Dương: Nghiệm thu thành công đề tài Nghiên cứu Khoa học của giảng viên

291

Nhằm đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường, sáng ngày 17/8, phòng Nghiên cứu Khoa học trường Đại học Bình Dương đã tổ chức buổi Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên Đại học Bình Dương” do TS. Võ Văn Việt – giảng viên cơ hữu, Phó Trưởng phòng Đào tạo của nhà trường làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu do TS. Cao Việt Hiếu làm Chủ tịch, TS. Huỳnh Thanh Tùng – ủy viên, TS. Vũ Thị Phương Anh – phản biện 1, TS. Thái Văn Long – phản biện 2 và ThS. Lê Thành Long là thư ký hội đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục hiện nay, việc đánh giá mức độ hài lòng của người học đang trở nên hết sức cần thiết và cấp bách. Ý kiến phản hồi từ người học là một kênh thông tin quan trọng và khách quan góp phần đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo hiện tại, giúp cho nhà trường có những sự điều chỉnh hợp lý theo hướng đáp ứng tốt nhu cầu của người học và nhu cầu xã hội, xây dựng mô hình đào tạo tích cực lấy người học làm trung tâm.

Từ yêu cầu thực tế đó, theo TS. Võ Văn Việt, mục tiêu trọng tâm của đề tài nghiên cứu nhằm nhận diện và đo lường các nhân tố tác động đến mức độ hài lòng của sinh viên Đại học Bình Dương về chất lượng dịch vụ đào tạo của nhà trường. Cùng với đó, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo của nhà trường hiện nay.

Kết quả buổi nghiệm thu đề tài, Hội đồng nghiệm thu đã thảo luận, đánh giá cao sự nghiêm túc và đầu tư công phu của nhóm tác giả thể hiện trong quá trình thực hiện đề tài. Đây là một đề tài có giá trị khoa học và có khả năng ứng dụng trong công tác nâng chất dịch vụ đào tạo tại trường.

Sau khi thống nhất ý kiến, Hội đồng nghiệm thu nhất trí thông qua đề tài./.

Một số hình ảnh của buổi Nghiệm thu đề tài :

Hoàng Hà