Tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua số VI các trường Đại học – Cao đẳng tỉnh Bình Dương năm học 2016 – 2017

151

Chiều ngày 23/8, tại Trường Đại học Bình Dương, Cụm thi đua số VI các trường Đại học – Cao đẳng tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm học 2016-2017, bàn phương hướng, nhiệm vụ và bầu cụm trưởng năm học 2017-2018.

Cụm thi đua số VI bao gồm các trường: Trường Đại học Bình Dương, Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển (Bolt), Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Việt – Đức.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết có đồng chí Nguyễn Hoàng Bảo Trân – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện Ban Chính sách pháp luật và Ban Tổ chức thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Ngọc Chiến – Chủ tịch công đoàn trường Đại học Bình Dương thông qua báo cáo kết quả tổng kết thi đua cụm thi đua số IV năm 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017-2018

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương – Phụ trách cụm thi đua số 6 – ngoài cùng bên phải -tham dự  Hội nghị

Hội nghị Đại diện lãnh đạo Công đoàn các trường tham dự Hội Nghị

Tại hội nghị, Cụm trưởng thay mặt Cụm thi đua số VI đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm học 2016-2017, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018. Báo cáo nêu rõ đặc điểm tình hình, thuận lợi, khó khăn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng, kết quả đạt được về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, phương hướng, nhiệm vụ tổ chức phong trào thi đua năm học 2017-2018.

Căn cứ vào Quy chế hoạt động và Bản giao ước thi đua khen thưởng của cụm thi đua số VI năm học 2016 – 2017, cụm trường do Trường Đại học Bình Dương làm trưởng cụm đã duy trì các hoạt động theo đúng kế hoạch, đúng tiến độ. Các đơn vị tham gia đầy đủ các phong trào của cụm đề ra. Quy trình bình xét thi đua diễn ra nghiêm túc theo từng tiêu chí được thể hiện rõ trong quy định.

Hội nghị thảo luận một số vấn đề về thực hiện phong trào thi đua theo hướng thiết thực, có chiều sâu, hiệu quả, tăng cường phối hợp giữa các trường trong cụm để trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong công tác thi đua nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; đồng thời, suy tôn trường có nhiều thành tích nổi bật trong năm học 2016-2017. Hội nghị đã bầu đơn vị Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore làm Cụm trưởng năm học 2017-2018, đơn vị Trường Đại học Việt – Đức làm Cụm phó./.

Hoàng Hà