Tọa đàm “Sách người thầy thầm lặng”

106
Sáng nay, ngày 21-4, mở đầu cho hoạt động kỷ niệm ngày sách Việt Nam, tại hội trường nhà hát sinh viên trường Đại học Bình Dương diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề "Sách – người thầy thầm lặng" do Trung tâm Thư viện trường tổ chức.
Tại chương trình tọa đàm, các vị khách mời đã trao đổi các vấn đề liên quan đến ý nghĩa của việc đọc sách, phương pháp đọc sách hiệu quả, phương pháp tra cứu tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu hiệu quả. 
Bên cạnh đó sinh viên và giảng viên cũng đã đối thoại với khách mời các vấn đề thể hiện của sách truyền thống và sách hiện đại (sách điện tử).
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018