Những ngày tháng tư lịch sử

100

Nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2017), Phòng Truyền xin trích đăng bài thơ  "Những ngày tháng tư lịch sử" của thầy Nguyễn Ngọc Chiến – Chủ tịch Công Đoàn trường Đại học Bình Dương.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018