MỞ ĐƯỜNG

126

Hai mươi năm mở đường kiến tạo,
Giáo dục nhân văn, triết lý trồng người!
Bao thăng trầm xoáy trong dông bão,
Vẫn như cây đời mãi mãi xanh tươi!

Hai mươi năm triết lý vào đời,
Học – Hỏi – Hiểu – Hành sáng khắp nơi!
Như nguồn sáng cho cây hoa lá,
Năng lượng xanh trí tuệ con người!

Hai mươi năm mở đường kiến tạo,
Hai mươi năm thắp sáng tâm hồn!
Đức cao! Trí lớn! Tư tương lớn!
Vượng khí ngàn sau cho nước non!

Hai mươi năm mở đường kiến tạo,
Hai mươi năm Nước non Hiền tài!
Hai mươi năm triết lý ngời chân lý,
Nguồn sáng hôm nay rực rỡ ngày mai!

Trần Lượng [PH. ĐH Bình Dương tại Cà Mau]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018