Khảo sát chính thức phục vụ công tác đánh giá ngoài tại trường Đại học Bình Dương

121

Theo kết quả thống nhất từ đợt khảo sát sơ bộ 30/12/2017, Trường ĐH Bình Dương chính thức tiến hành khảo sát phục vụ công tác đánh giá ngoài từ ngày 26 đến 31/1/2018.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018