Đại học Bình Dương ký kết MOU với tổ chức giáo dục Y.E.S (Hoa Kỳ)

76

Chiều 13-12, tại phòng họp khu giảng đường A, TS. Cao Việt Hiếu – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Hiệu trưởng thường trực Đại học Bình Dương đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với ông Dale Lynn Hawkins – Giám đốc tổ chức giáo dục Y.E.S (Youth Educational Services) – Hoa Kỳ.

 

Cao Việt Hiếu và ông Dale Lynn Hawkins ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo biên bản ghi nhớ, trong thời gian tới trường Đại học Bình Dương và tổ chức giáo dục Y.E.S sẽ đẩy mạnh hợp tác trên nhiều phương diện: Y.E.S sẽ tuyển dụng giảng viên từ Hoa Kỳ cho các chương trình giáo dục của Đại học Bình Dương; tổ chức tập huấn chuyên môn về phương pháp dạy tiếng Anh cho giáo viên Đại học Bình Dương; Giới thiệu học bổng các trường đại học của Hoa Kỳ và giới thiệu việc làm cho sinh viên Đại học Bình Dương sang du học; Phối hợp tổ chức hội thảo các vấn đề về giáo dục…

Bên cạnh đó Đại học Bình Dương cũng sẽ tiếp nhận, cử giảng viên hướng dẫn về văn hóa cho giảng viên, du học sinh Hoa Kỳ sang nghiên cứu, học tập và làm việc tại nhà trường.

Sau lễ ký kết hợp tác, tổ chức Y.E.S đã đi thăm khuôn cơ sở vật chất cũng như làm việc với các phòng ban.

Buổi sáng cùng ngày, ông Dale Lynn Hawkins – Giám đốc tổ chức giáo dục Y.E.S cũng đã đến chào hỏi và làm việc với GSVS. Cao Văn Phường – Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương.

Ông Dale Lynn Hawkins cùng đồng nghiệp thăm trường Đại học Bình Dương và chụp hình lưu niệm cùng GSVS. Cao Văn Phường – Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng trường Đại học Bình Dương.

Lê Đức – Đinh Trọng

PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG