CÔNG ĐOÀN

37

Ông Nguyễn Ngọc Chiến

Chủ tịch Công đoàn

Công đoàn Trường Đại học Bình Dương là một công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương được thành lập theo Quyết định số Số 42/QĐ-LĐLĐ ngày 22/07/2000. Tổ chức công đoàn cơ sở bao gồm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nữ công và 10 tổ công đoàn, với 124 công đoàn viên tham gia sinh hoạt.

 

 Trong các nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn trường đã ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra, quy chế làm việc của Ban Chấp hành nhằm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Công đoàn kết hợp với chính quyền thông qua quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền và công đoàn, hàng năm đều tổ chức các chương trình hoạt động cụ thể nhằm chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động thu hút được người lao động tham gia như tổ chức và phối hợp tổ chức các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức tham quan du lịch, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, thăm khám sức khỏe định kỳ, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,…

Trong nhiều năm hoạt động, công đoàn cơ sở Trường Đại học Bình Dương luôn được công nhận là công đoàn vững mạnh; được Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tặng nhiều bằng khen.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

NHIỆM KỲ 2012 – 2017

1. Đ/c Nguyễn Ngọc Chiến – Chủ tịch CĐ

2. Đ/c Cao Thị Việt Hương – Ủy viên BCH

3. Đ/c Phan Thị Kiều Tiên – Ủy viên BCH – Thủ quỹ.

4. Đ/c Lê Kim Cảnh – Ủy viên BCH.

5. Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh – Ủy viên BCH.

6. Đ/c Trà Thanh Trúc – Ủy viên BCH.