Chuyên gia lĩnh vực công nghệ phần mềm của Ba Lan đến giảng dạy tại ĐH Bình Dương

3

Sáng 1-11 PGS. TS Zabinska M – giảng viên Đại học Khoa học và Công nghệ AGH, Ba Lan đã đến giảng dạy tại khoa Tin học trường Đại học Bình Dương.

img_0241

Zabinska M – giảng viên khoa Tin học – Điện tử – Viễn thông Đại học Khoa học và Công nghệ AGH giảng dạy tại Khoa Tin học Đại học Bình Dương.

Zabinska M – giảng viên khoa Tin học – Điện tử – Viễn thông Đại học Khoa học và Công nghệ AGH, phó chủ tịch chi nhánh Krakow của Hội Tin học Ba Lan. Đồng thời là điều phối viên chương trình liên kết đào tạo Erasmus giữa các nước thuộc Liên minh Châu Âu. TS. Zabinska M đã có hơn 40 công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực công nghệ phần mềm.

Zabinska M đến làm việc tại Đại học Bình Dương theo kế hoạch phối hợp đào tạo giữa 2 trường, được hiệu trưởng thống nhất từ đầu năm 2015.

Tô Tuấn – Phó trưởng khoa Tin học – cho biết, từ ngày 1-11 đến ngày 15-11-2016 sinh viên của khoa sẽ học môn “Quản lý dự án công nghệ thông tin” với TS. Zabinska M. Ngoài kiến thức chuyên môn, trong quá trình học sinh viên có điều kiện để giao tiếp bằng tiếng Anh với giảng viên và tìm hiểu thêm về đất nước, con người Ba Lan.

Trường Đại học Bình Dương và trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH, Ba Lan đã ký kết ghi nhớ hợp tác từ năm 2013. Ba năm qua, hai trường đã triển khai nhiều hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên, giảng viên, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trao đổi thông tin và các ấn phẩm đào tạo.

Đại học Khoa học và Công nghệ AGH thành lập năm 1919. Trường có 15 khoa với 32 ngành đào tạo chuyên về kỹ thuật và khoa học. Đây là một trong những trường đại học hiện đại và nổi tiếng nhất ở Ba Lan. 

ĐINH TRỌNG – HỒNG TIỀN

BAN TRUYỀN THÔNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG