Trường Đại học Bình Dương trên trang tin điện tử tỉnh Bình Dương

341
Trường Đại học Bình Dương
 
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
 
Trường Đại học Bình Dương được thành lập vào năm 1997 theo Quyết định số 791/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Vào năm 1998 trường được phép chiêu sinh đào tạo hệ Đại học; năm 1999 được đào tạo hệ Cao đẳng; năm 2004 được phép đào tạo theo hình thức Giáo dục từ xa và hệ Trung học chuyên nghiệp. Đến năm 2005, được phép đào tạo theo hình thức vừa học vừa làm; năm 2007 được phép đào tạo thạc sĩ.
 
Trải qua hơn 13 năm hoạt động, Trường đã từng bước trở thành đại học đa lĩnh vực, đào tạo kỹ sư, cử nhân đáp ứng được sự phát triển kinh tế của xã hội.
 
QUY MÔ ĐÀO TẠO
 
Đào tạo chính quy tập trung; đào tạo không chính quy, gồm: vừa học vừa làm, văn bằng 2, đào tạo từ xa qua internet, phát thanh truyền hình…
 
Các cấp đào tạo, gồm: Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, Đại học liên thông, sau Đại học (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh), Chương trình MBA do Đại học Benedictine (Hoa Kỳ) cấp.
 
Các chuyên ngành đào tạo chính: Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Xây dựng, Xã hội học, Việt Nam học, Ngữ văn…
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 
Trường Đại học Bình Dương
Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3 822 058. Fax: (0650) 3 833 395.

Email: info@bdu.edu.vn. Website: www.bdu.edu.vn.

Chi tiết : www.binhduong.gov.vn/vn/sobannganh_detail.php