Trường Đại học Bình Dương: Góp ý dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học

213

Ngày 30-11, trường Đại học Bình Dương đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học (ĐH).

Đại biểu góp ý cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH

Góp ý tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, không cần xây dựng riêng Luật Giáo dục ĐH, Luật Giáo dục nghề, vì giáo dục ĐH và giáo dục nghề là một bộ phận của Luật Giáo dục. Việc hoàn thiện Luật Giáo dục dựa trên các nguyên tắc: Khái niệm về giáo dục, dạy, học; khái niệm về nền giáo dục mở…  Theo thời gian, nhiều quy định của Luật Giáo dục ĐH đã không còn phù hợp và bộc lộ một số bất cập, gây khó khăn, trở ngại cho các cơ sở giáo dục ĐH cũng như các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Do đó cần bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục ĐH cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Tại hội thảo, một số đại biểu đã trình bày tham luận về phát triển trường ĐH tư thục ở Việt Nam, kiểm định chất lượng giáo dục, những lợi thế đào tạo theo hệ thống tín chỉ, đổi mới phương pháp giảng dạy ĐH…

H.THÁI

Trích nguồn: http://baobinhduong.vn/truong-dai-hoc-binh-duong-gop-y-du-thao-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-giao-duc-va-luat-giao-duc-dai-hoc-a172346.html