Bản tin BDU số 01 – 2017

77

Bản tin tổng hợp đầu tháng 4 của trường Đại học Bình Dương
Trong tháng 2 và 3-2017, trường Đại học Bình Dương có những sự kiện chính sau đây:

 1. Sôi nổi lớp học K-pop tại Đại học Bình Dương
 2. Ban giám hiệu tiếp xúc, đối thoại với đại diện sinh viên
 3. Đội tuyển bóng chuyền nam giành giải nhì giải bóng chuyền sinh viên tỉnh
 4. Đào tạo kỹ năng giao tiếp cho sinh viên
 5. Đảng bộ Trường Đại học Bình Dương kết nạp Đảng viên mới
 6. Chuyên gia Hà Lan đến làm việc tại Đại học Bình Dương
 7. Sinh viên Hàn Quốc học tiếng Việt tại Đại học Bình Dương
 8. Đại học Bình Dương ký kết hợp tác với Đại học Wonkwang, Hàn Quốc
 9. Sinh viên Đại học Bình Dương du học tại Đại học AGH, Ba Lan
 10. Đại học Bình Dương tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT
 11. Sinh viên Đại học Bình Dương dũng cảm bắt cướp

Đinh Trọng – Hồng Tiền
PHÒNG THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG