Khoa Luật học: Thông báo Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp

9
Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
– Phần thi đồng đội

– Thời gian: 7h30 ngày 24/9/2016.

– Địa điểm: Hội trường Lầu IV, Trường Đại học Bình Dương.

– Thành phần tham dự: các đội thi lọt vào chung kết (theo danh sách đính kèm) và toàn bộ sinh viên Khoa Luật học.

Lưu ý dành cho các đội thi:

+ Mỗi đội thi nộp 03 bản in kịch bản phần thi Kịch tuyên truyền pháp luật về Văn phòng Khoa và gửi file đính kèm về email khoaluathoc@bdu.edu.vn từ ngày ra thông báo đến 15h00 ngày 13/9/2016.

+ Mỗi đội thi nộp 03 bản in bài thi Hùng biện về Văn phòng Khoa và gửi file đính kèm về email khoaluathoc@bdu.edu.vn từ ngày 8h00 ngày 20/9/2016 đến 9h00 ngày 22/9/2016. 

+ Yêu cầu các đội thi xem kỹ Thể lệ cuộc thi đã được phát để tuân thủ đúng các quy định của Ban Tổ chức.
Trân trọng.