Tổ chức cuộc thi ảnh,video clip chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Bình Dương (24/9/1997 – 24/9/2017)

139

Thể lệ cuộc thi xem chi tiết file đính kèm : thể lệ cuộc thi

TRÂN TRỌNG./.