Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng dạy đại học, cao đẳng

244

Căn cứ thông báo số 229/TB – ĐHBD, ngày 26 tháng 9 năm 2017 về thời gian tổ chức lớp nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên dạy đại học, cao đẳng, thì lớp được tổ chức trong thời gian 2 tháng bắt đầu từ ngày 4/11/2017.

Tuy nhiên thời gian trên Nhà trường tập trung cho công tác kiểm định, nhiều thầy/cô không thu xếp được thời gian tham dự.

Nay Nhà trường thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng dạy đại học, cao đẳng như sau:

1. Thời gian bắt đầu học: 06 / 01 / 2018, học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật trong tuần

2. Thời gian đào tạo: 2 tháng

          Trân trọng./.