Thông báo danh sách đăng ký lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng dạy đại học, cao đẳng

300

STT

Họ và tên 

Ngày sinh

Đơn vị

1

 Cao Việt Hiếu

8/3/1976

Ban Giám hiệu

2

  Nguyễn Minh Tùng

1/5/1983

Phòng Đào tạo

3

  Đinh Thị Phượng

15/05/1980

Khoa CNTT

4

  Thái Thị Tường Vy

14/04/1985

Khoa Luật

5

  Trần Hồng Hải

26/03/1989

Viện Bolt

6

  Phạm Trung Kiên

01/11/1982

Phòng Đào tạo

7

  Nguyễn Trần Nhật Phương

01/01/1972

Khoa Điện tử

8

  Trần Minh Đàn

14/08/1987

Khoa TNCH

9

  Trần Trọng Tuyên

22/10/1976

Khoa CNTT

10

  Nguyễn Thị Hoài Nam

 

TTKT

11

  Trần Phú Vinh

06/08/1982

Khoa GDTC

12

  Đinh Võ Thùy Trang

09/09/1992

Phòng Đào tạo

13

  Hoàng Ngọc Cương

16/04/1980

Khoa CNSH

14

  Cao Thị Mai Hương

20/07/1990

BDU

15

  Nguyễn Thị Lan Hương

16/02/1985

Khoa CNTT

16

  Nguyễn Văn Nam

13/10/1986

Khoa TCNH

17

  Nguyễn Thị Minh Phương

1982

Phòng Đào tạo 

18

  Trịnh Văn Thưởng

1984

Khoa Xây dựng

19

  Nguyễn Thị Lệ Hằng

26/11/1992

Lớp CH 15CH03

20

  Đào Thị Hậu

19/09/1983

Lớp CH 15CH03

21

  Nguyễn Minh Tú

26/04/1987

Lớp CH 15CH03

22

  Phạm Ngọc Hải Yến

01/10/1992

Lớp CH 15CH03

23

  Vũ Thị Duyên

01/01/1989

Lớp CH 15CH03

24

  Nguyễn Thị Hoàng Yến

26/04/1992

Lớp CH 15CH03

25

  Trần Phương Anh

01/01/1968

 Lớp CH 15CH03

26

  Nguyễn Ngọc Rạng

1983

 

27

  Lê Tuyết Như

06/11/1993

 

28

  Nguyễn Thị Cẩm Ngọc

07/07/1987

 

29

  Trần Thị Tuyết Loan

10/12/1989

 

30

  Nguyễn Minh Nhât

04/12/1965

 

31

  Huỳnh Anh Tuấn

10/09/1960

 

32

  Lê Phương Bảo

17/12/1988

 

33

  Phạm Thị Thùy Trang

23/01/1989

 

34

  Phạm Thanh Nhân

06/11/1987

 

35

  Trương Lê Ngọc Tường

13/11/1987

 

36

  Nguyễn Ngọc Thảo

 

Khoa Xây dựng

37

  Lê Ái Phú

26/1/1981

Phòng TT – TT

38

  Trần Hữu Duật

02/10/1988

Phòng TT – TT

39

  Trần Thị Ngọc Dung

30/041994

 

40

  Huỳnh Thị Ánh Nguyệt

17/02/1975

Phòng Đào tạo