Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Đại học Bình Dương:20 năm thành lập và phát triển(24/09/1997–24/09/2017)”

477

Trường Đại học Bình Dương về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Đại học Bình Dương: 20 năm thành lập và phát triển (24/09/1997 – 24/09/2017)”;

Ban Tổ chức cuộc thi quy định thể lệ Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Đại học Bình Dương: 20 năm thành lập và phát triển (24/09/1997 – 24/09/2017)”, như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng dự thi:

– Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương (bao gồm Phân hiệu và các đơn vị trực thuộc);

– Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương (bao gồm Phân hiệu và các đơn vị trực thuộc);

–  Phụ huynh, tất cả người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương (ngoài hai đối tượng trên).

2. Nội dung: Tìm hiểu triết lý giáo dục của nhà trường, những thông tin về mọi hoạt động trong quá trình hình thành và phát triển Trường Đại học Bình Dương trong 20 năm.

3. Thời gian dự thi: Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 15/09/2017.

II. HÌNH THỨC, CÁCH THỨC VÀ THỜI GIAN THAM GIA CUỘC THI

1. Hình thức thi: Thi trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Bình Dương, địa chỉ www.thitructuyen.bdu.edu.vn

2. Cách thức tham gia:

– Người tham gia Hội thi truy cập vào địa chỉ website: www.thitructuyen.bdu.edu.vn vào mục “Đăng nhập tài khoản”. Tiếp theo người dự thi vào mục “Đăng ký” và đăng ký các thông tin chính xác của mình, các mục bắt buộc phải điền thông tin của người dự thi và bấm vào mục “Hoàn thành”. Sau khi ấn vào nút “Hoàn thành” màn hình sẽ hiển thị lại tất cả các thông tin đã đăng ký để người dự thi đọc và kiểm tra lại, sau khi kiểm tra lại thông tin nếu phát hiện có sai sót thì nhấp vào nút “Chỉnh sửa”, trường hợp các thông tin chính xác thì bấm vào ô “Tôi đã kiểm tra các thông tin và đồng ý với thể lệ cuộc thi” sau đó nhấn vào nút “Đồng ý” để hoàn tất phần đăng ký thông tin (Lưu ý sau khi nhấn nút “Đồng ý” các thông tin sẽ không được chỉnh sửa), sau khi hoàn tất việc đăng ký, người dự thi bấm vào nút “Bắt đầu” để tham gia dự thi.

3. Cách thức đăng ký thông tin dự thi

Mỗi cá nhân được tham gia một tài khoản, một tài khoản được thi nhiều lần, tài khoản được đăng ký bao gồm các thông tin như sau:

Họ và tên: Thí sinh dự thi cần điền đầy đủ họ, tên, và tên đệm (tên lót nếu có) đăng ký họ và tên bằng tiếng Việt có dấu (bắt buộc);

– Ngày tháng năm sinh: Thí sinh điền ngày, tháng, năm sinh của bản thân; (bắt buộc)

– Số CMND (hoặc số hộ chiếu) (bắt buộc);

– Số điện thoại liên hệ; Email liên hệ (bắt buộc);

– Phòng, ban, khoa, đơn vị công tác hoặc địa phương nơi cư trú (bắt buộc).

– Lưu ý:

+ Trường hợp tài khoản đăng ký dự thi không đầy đủ, chính xác như các yêu cầu thì được xem là tài khoản không hợp lệ.

+ Các nội dung đăng ký thông tin về “Họ và tên; ngày tháng năm sinh; số CMND” là điều kiện để xem xét đối chiếu khi nhận giải thưởng (trong trường hợp đạt giải).

4. Thời gian và cách thức chấm thi:

4.1. Thời gian thi:

Thời gian dự thi: từ ngày 21/08/2017 đến hết ngày 15/09/2017.

Thí sinh có thể tham gia thi vào bất kì thời điểm nào trong khoảng thời gian từ ngày 21/08/2017 15/09/2017.

4.2. Cách thức tham gia thi:

+ Mỗi tài khoản thi tham gia một đề thi tại mỗi vòng thi, với 20 câu hỏi trắc nghiệm (có 04 phương án A, B, C, D và chọn 01 đáp án đúng nhất).

+ Thời gian thực hiện đề thi tối đa là 20 phút, khi người dự thi hoàn thành phần thi thì bấm vào “Nộp bài” để kết thúc bài dự thi. Trong trường hợp đã bấm vào “Nộp bài” hoặc hết thời gian tham gia dự thi (đồng hồ đếm ngược báo hết giờ) thì số điểm thi sẽ hiện lên màn hình của bài làm đó (thời gian hoàn thành bài thi sẽ hiển thị để người dự thi biết và được tính bằng phút, giây và phần trăm giây).

+ Mỗi câu trả lời đúng người dự thi sẽ nhận được số điểm là 05 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm thi sẽ do máy tính chấm, tổng điểm tối đa của một đề thi là 100 điểm.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, TỔNG KẾT TRAO GIẢI

  1. ơ cấu và cách xếp giải thưởng
  • Cơ cấu giải thưởng:
  • Đối tượng Cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Bình Dương:

+ 01 Giải nhất: 2.000.000 đồng và 01 vé du lịch Thái lan 05 ngày 04 đêm.

+ 01 Giải nhì: mỗi giải 2.400.000 đồng.

+ 01 Giải ba: mỗi giải 1.500.000 đồng.

+ 05 Giải khuyến khích: mỗi giải 800.000 đồng.

  • Đối tượng Học viên, sinh viên của Trường Đại học Bình Dương:

+ 01 Giải nhất: 2.000.000 đồng và 01 vé du lịch Thái lan 05 ngày 04 đêm.

+ 01 Giải nhì: mỗi giải 2.400.000 đồng.

+ 01 Giải ba: mỗi giải 1.500.000 đồng.

+ 05 Giải khuyến khích: mỗi giải 800.000 đồng.

  • Đối tượng tất cả người dân trong và ngoài tỉnh có quan tâm đến Trường Đại học Bình Dương (ngoài hai đối tượng trên):

+ 01 Giải nhất: 2.000.000 đồng và 01 vé du lịch Thái lan 05 ngày 04 đêm.

+ 01 Giải nhì: mỗi giải 2.400.000 đồng.

+ 01 Giải ba: mỗi giải 1.500.000 đồng.

+ 05 Giải khuyến khích: mỗi giải 800.000 đồng.

b) Cách tính giải: Là người có bài dự thi đạt tổng điểm cao được xếp theo thứ tự từ cao nhất xuống. Trường hợp bài dự thi có tổng điểm bằng nhau thì người dự thi nào có thời gian làm bài thi ít hơn sẽ đạt giải. Trường hợp số điểm bằng nhau và thời gian làm bài thi cũng bằng nhau thì người dự thi nào hoàn thành và nộp bài thi trước sẽ đạt giải.

Trường hợp trong các tài khoản đạt giải mà có tài khoản đăng ký thông tin không chính xác theo yêu cầu thì sẽ bị loại khỏi danh sách đạt giải. Ban tổ chức sẽ xem xét bổ sung các tài khoản có số điểm cao liền kề vào danh sách đạt giải.

2. Thông báo và công bố kết quả cuộc thi

Kết quả hội thi được thông báo trong phần “Kết quả”.

Thời gian công bố kết quả giải thưởng cuộc thi: Sau khi kết thúc hội thi đến hết ngày 20/9/2017.

Thời gian xem xét giải quyết khiếu nại liên quan đến kết quả hội thi: Từ ngày ra thông báo công bố kết quả giải thưởng đến hết ngày 22/09/2017.

Dự kiến thời gian tổng kết và trao giải: 24/09/2017.

Trên đây là thể lệ hội thi “Tìm hiểu Đại học Bình Dương:20 năm thành lập và phát triển(24/09/1997–24/09/2017). Trong trường hợp phát sinh các nội dung không có trong thể lệ hội thi thì sẽ do Ban Tổ chức hội thi quyết định.

Ban Tổ chức, Tổ Thư ký hội thi và các thí sinh tham gia hội thi thực hiện theo đúng thể lệ này./.

Trân trọng./.