LỊCH THI
2012-11-15 16:25:53
DỰ KIẾN LẦN I - II - HỆ LIÊN THÔNG (Tháng 12/2012 - Đợt 1)

Thứ
Mã môn
Tên môn học
Học kỳ
Tên giảng viên
Lớp
Thời gian
thi Lần 1
Thời gian
 thi Lần 2
Giờ thi
Phòng thi
Ghi chú
7
001222313
Toán cao cấp A3 1-11-12 ThS. Võ Thành Truyển 10LTT01   15/12/2012 18h00    
7
711004014
Marketing căn bản 1-11-12 ThS. Đoàn Gia Dũng 10LTK05   15/12/2012 18h00    
7
711004014
Marketing căn bản 2-11-12 ThS. Đoàn Gia Dũng Trả nợ - BDLK   15/12/2012 18h00    
7
712104013
Thống kê doanh nghiệp 1-11-12 ThS. Nguyễn Hữu Bảo 10LTK05 08/12/2012   18h00    
7
712104013
Thống kê doanh nghiệp 1-12-13 ThS. Nguyễn Hữu Bảo 11LTK0001 08/12/2012   18h00    
7
712104013
Thống kê doanh nghiệp 3-11-12 ThS. Nguyễn Hữu Bảo Trả nợ - BDLK 08/12/2012   18h00    
3
022401013
Lưới điện phân phối 1-11-12 ThS. Lê Quốc Uy 10LCD01 18/12/2012   18h00    
3
022404013
Quá độ điện từ và cơ điện 1-11-12 ThS. Lê Quốc Uy 10LCD01 25/12/2012   18h00    
3
022401013
Lưới điện phân phối 3-11-12 ThS. Lê Quốc Uy Trả nợ - BDLD 18/12/2012   18h00    
3
022404013
Quá độ điện từ và cơ điện 3-11-12 ThS. Lê Quốc Uy Trả nợ - BDLD 25/12/2012   18h00    
CN
032103013
Tâm lý và nghệ thuật
lãnh đạo
1-12-13 ThS. Lê Quang Khôi 12LCQ0001 09/12/2012   7h30    
CN
032314513
PR quan hệ công chúng 1-12-13 ThS. Lê Quang Khôi 12LCQ0001 16/12/2012   7h30    
CN
033005314
Anh văn chuyên ngành 1 1-12-13 ThS. Trần Thùy Duyên 12LCQ0001 23/12/2012   7h30    
3
031102313
Kinh tế vĩ mô 1-12-13 ThS. Nguyễn Hữu Bảo 12LCK0001 18/12/2012   18h00    
3
001221213
Toán A2 1-12-13 ThS. Võ Thành Truyển 12LCX0001 18/12/2012   18h00    
3
001225113
Toán C1 1-12-13 ThS. Trần Phúc 12LTK0001 18/12/2012   18h00    
3
001220113
Toán A1 1-12-13 ThS. Trần Phúc 12LTX0001 18/12/2012   18h00    
3
001220113
Toán A1 1-12-13 ThS. Trần Phúc 12LTT0001 18/12/2012   18h00    
3
001220113
Toán A1 1-12-13 ThS. Trần Phúc Trả nợ - BDLT 18/12/2012   18h00    
3
001220113
Toán A1 1-12-13 ThS. Trần Phúc Trả nợ - BDLX 18/12/2012   18h00    
3
001221213
Toán A2 1-12-13 ThS. Võ Thành Truyển Trả nợ - BDLX 18/12/2012   18h00    
3
001225113
Toán C1 1-12-13 ThS. Trần Phúc Trả nợ - BDLK 18/12/2012   18h00    


Ghi chú:

     Trên đây là lịch thi dự kiến, sinh viên theo dõi  lịch thi chính thức có phòng thi do Trung tâm khảo thí thông báo trước ngày thi 1  tuần, lịch thi chính thức có đăng tại website: www.bdu.edu.vn

 
     Sinh viên đóng lệ phí thi lại khi đã có lịch thi chính thức (đóng trước ngày thi ít nhất 1 ngày làm việc). Mọi sự chậm trễ trong quá trình đóng lệ phí thi lại sẽ không được giải quyết.
© Copyright 2012 Đại học Bình Dương.