Thông tin liên hệ – Phòng nghiên cứu khoa học

66

Thông tin liên hệ:

– Phòng Nghiên cứu Khoa học – Trường Đại học Bình Dương, Số 504, Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

– Điện thoại: 0274 3871 387 – Fax: 0274 3820 834  – Email: pnckh@bdu.edu.vn