Quyết định v/v công nhận Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT CĐCS Trường Đại học Bình Dương nhiệm kỳ 2017-2022

196

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018