Bdu.edu.vn
Find us on

Thông tin tuyển sinh tại Cà Mau

22/09/2011 10:45:50 Người đăng:toweb
Tháng 10/2011 Công trình Đại học Bình Dương tại Cà Mau đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu nâng cao nguồn nhân lực của địa phương. Chi nhánh Đại học Bình Dương – Cà Mau được Hiệu trưởng nhà trường cho phép triển khai công tác tuyển sinh năm học 2011-2012 tại Cà Mau:

Các chuyên ngành:

- Hệ đại học: QTKD, Kế toán, Công nghệ sinh học, Tài chính Ngân hàng.

- Hệ cao đẳng: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin.

- Hệ TCCN: Luật, Hạch toán kế toán.

- Liên thông: TCCN Kế toán -> Đại học, Cao đẳng Tin  học -> Đại học.

Thời gian triển khai:

- Hệ Đại học và Cao đẳng tiếp tục triển khai nguyện vọng 3.

- Hệ TCCN: Phát hành và nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2011; ngày nhập học dự kiến: 20/12/2011

- Hệ Liên thông: Phát hành và nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2011; Ôn thi: Từ 10/12/2011 đến 10/01/2012; Thi Tuyển: Ngày 14 và 15/01/2012; Ngày nhập học dự kiến: 01/02/2012.

Các ngành đào tạo nói trên sẽ học tại Chi nhánh Đại học Bình Dương – Cà Mau. Trong trường hợp những ngành không đủ số lượng theo qui định, sinh viên sẽ học tại cơ sở chính Đại học Bình Dương.

Các tin mới hơn:

Các tin khác:


tuyen sinh
tuyen sinh