Thưa quý thầy, cô.

               Năm 2016 đã qua, nhưng khó khăn về tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn đó: Thiên tai, hạn hán, lũ lụt, ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp; nạn tham nhũng vẫn chưa được khắc phục, nhiều dự án kinh tế hàng ngàn tỷ đồng không đem lại hiệu quả, thua lỗ.

Tình hình trên không chỉ tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân mà còn làm cho hệ thống giáo dục gặp nhiều khó khăn. Mặc dù đã có nghị quyết “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo”, nhưng nghị quyết đó chưa được thể hiện cụ thể thông qua luật pháp. Luật pháp về giáo dục còn nhiều bất cập, chưa được cải tiến.
GS.VS Cao Văn Phường - Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng trường Đại học Bình Dương.

Hệ giá trị, triết lý giáo dục hiện tại, khi thế giới từ khép kín chuyển sang thế giới mở, từ nền sản xuất công nghiệp chuyển sang nền kinh tế tự động hóa, tin học hóa không còn phù hợp, còn tiếp tục bàn luận, đây là rào cản cho phát triển giáo dục.

Sự ra đời hàng loạt các cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng công lập, ngoài công lập đã tạo nên sự bất cập trong hoạt động và những điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, hạn chế nhất là đội ngũ giảng dạy đại học, làm cho xã hội lo lắng.

Trước tình hình đó, năm 2017 chúng ta kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường. Đây là dịp tốt để chúng ta tiếp tục xem xét đánh giá lại các hoạt động của nhà trường, đánh giá lại kết quả thực hiện mục tiêu hành động chúng ta đã đề ra.

Mục tiêu đó là: Phát huy tiềm năng của xã hội, Trường Đại học Bình Dương quyết tâm xây dựng nhà trường trở thành trường đại học kinh tế sinh thái đa lĩnh vực, đa cấp, đa hệ, góp phần đào tạo những công dân có trách nhiệm, tư duy độc lập, lao động sáng tạo, lao động có hiệu quả, góp phần tích cực xây dựng phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước.

Để thực hiện mục tiêu trên, tập thể nhà trường, các khoa, phòng ban chung sức thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.     Hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục nhằm đảm bảo cho chương trình đào tạo đảm bảo tính cơ bản, hiện đại, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, nhằm đảm bảo cho người học hòa nhập vào hoạt động kinh tế - xã hội ngay trong khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, có thể chuyển đổi các tín chỉ sang các đại học trong và ngoài nước.

2.     Hoàn thiện bộ máy tổ chức đồng bộ, đầu tư xây dựng đội ngũ giảng dạy, cán bộ quản lý, cán bộ phục vụ đào tạo nhằm đảm bảo cho các hoạt động giáo dục, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế có chất lượng.

3.     Hoàn thiện cơ sở vật tư kỹ thuật đảm bảo những điều kiện cho các hoạt động giáo dục, khoa học công nghệ, rèn luyện văn thể mỹ.

4.     Hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ, tạo điều kiện huy tụ các cán bộ khoa học có trình độ góp sức xây dựng nhà trường.

5.     Hoàn thiện hệ thống thông tin, tin học hóa các hoạt động của nhà trường.

6.     Xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường, làm cho mọi người đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

7.     Liên kết hợp tác quốc tế, làm cho các chương trình đào tạo của nhà trường hòa nhập vào chương trình đào tạo của các trường trong và ngoài nước.

Trên cơ sở mục tiêu và nhiệm vụ vừa nêu trên, các đơn vị tổng kết đánh giá lại các hoạt động của đơn vị mình, các cá nhân xem xét đánh giá lại công tác được giao. Đồng thời trước mắt, chúng ta cần tập trung vào một số công tác sau:

1.     Tổ chức tốt công tác tuyển sinh năm học 2017 – 2018. Để làm việc này, các khoa cần hoàn thiện chương trình mục tiêu, nội dung đào tạo vừa đảm bảo tính cơ bản, hiện đại, phải sát với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, giúp cho người học có thể có việc làm ngay trong khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

2.     Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, tăng cường đội ngũ can bộ giảng dạy, trẻ hóa lực lượng.

3.     Tổ chức triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2016 – 2017.

4.     Các ban tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập trường tổ chức triển khai các chương trình hoạt động.

5.     Phòng Thông tin – Truyền thông tập hợp thông tin đưa tin hoạt động của nhà trường.

6.     Triển khai các chương trình hợp tác quốc tế đã ký kết.

7.     Khoa Đào tạo Sau Đại học tổ chức tuyển sinh đào tạo chương trình tiến sĩ đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

Trên đây là một số công việc chính trong năm 2017.

Chúc quý thầy, cô gặp nhiều may mắn, thành công trong công việc và cuộc sống.

                                                        Chủ tịch HĐQT – Hiệu trưởng

                                                             Cao Văn Phường

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn:


Thông tin liên hệ:

Vui lòng điền thông tin vào các ô có dấu (*) trước khi tải về máy


Thanks!

Cám ơn đã đăng ký thông tin.

Tải về!