Bdu.edu.vn

DANH SÁCH CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

18/04/2014 15:31:52 Sửa bởi:thduat

Ngành học

Mã ngành

Môn thi dành cho thí sinh có thời gian công tác trên 36 tháng

I.                   Từ TCCN,CĐ lên ĐH

 

 

1. Công nghệ thông tin:

·           Hệ thống thông tin

·           Công nghệ tri thức

·           Mạng máy tính

·           Công nghệ phần mềm

D480201

Toán, Toán rời rạc, Ngôn Ngữ Lập Trình C

 

2. Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử (từ CĐ lên ĐH)

·           Tự động và rôbôt công nghiệp

·           Nhiệt lạnh và năng lượng tái tạo

·           Điện tử viễn thông

·           Điện dân dụng và công nghiệp

D510301

Toán, Mạch điện, Hệ thống điện

 

3. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

·           Dân dụng và công nghiệp

·           Cầu đường

D510102

Toán, Sức bền vật liệu, Bê tông cốt thép

 

4. Quản trị kinh doanh

·           Ngoại thương

·           Doanh nghiệp

·           Marketing

D340101

Toán, Quản trị sản xuất, Quản trị học

 

5. Kế toán

·           Tổng hợp

·           Kiểm toán

·           Doanh nghiệp

D340301

Toán, Kinh tế vi mô, Nguyên lý kế toán

 


tuyen sinh
tuyen sinh